Τα Κάντζι

Η σχέση κινεζικής και ιαπωνικής γραφής είναι αρκετά στενή. Παρόλα αυτά υπάρχουν σημαντικές διαφορές που καθιστούν δύσκολη την άμεση κατανόηση ενός ιαπωνικού κειμένου από έναν Κινέζο και το αντίστροφο. Οι Ιάπωνες, όπως και οι περισσότεροι λαοί της Άπω Ανατολής, όταν χρειάστηκαν να αποτυπώσουν τον προφορικό τους λόγο, επί δυναστείας Χαν της Κίνας, χρησιμοποίησαν τους κινεζικούς χαρακτήρες. Αρχικά, οι Ιάπωνες έγραφαν αποκλειστικά σύμφωνα με την κινεζική γραμματική, αλλά αργότερα υιοθέτησαν έναν σινοϊαπωνικό τρόπο γραφής. Ένα παράδειγμα αυτού είναι τα Αρχαία Χρονικά, γραμμένα το 712 μ.Χ. 古事記 gǔshìjì, kojiki όπως θα προφερόταν στα ιαπωνικά. Μετά από κάποιο σημείο, άρχισαν να χρησιμοποιούν κινεζικούς χαρακτήρες, αδιαφορώντας για το νόημά τους, μόνο και μόνο για τη φωνητική απόδοση δικών τους λέξεων. Αυτό το σύστημα γραφής ονομάστηκε 万葉仮名 wànyè jiǎmíng, man'yōgana κατά την ιαπωνική προφορά, και εξελίχτηκε στο 平仮名 píngjiǎmíng, το αλφάβητο χιριγκάνα όπως λέγεται στα ιαπωνικά. Από το ίδιο σύστημα γραφής εξελίχτηκε και το άλλο αλφάβητο που χρησιμοποιούν οι Ιάπωνες, το 片仮名 piànjiǎmíng, το γνωστό αλφάβητο κατακάνα.

Στα σύγχρονα ιαπωνικά, τα κάντζι, οι κινεζικοί χαρακτήρες δηλαδή, χρησιμοποιούνται για τη γραφή διάφορων μερών του λόγου, όπως ουσιαστικών, επιθέτων και ρημάτων, ενώ το χιριγκάνα χρησιμοποιείται στις καταλήξεις ρημάτων και επιθέτων, σε μόρια και διάφορες λέξεις που δεν αναπαριστώνται με κινεζικούς χαρακτήρες ή όταν αυτοί θεωρούνται ασαφείς ή πολύ δύσκολοι να γραφούν και να απομνημονευθούν. Το αλφάβητο κατακάνα χρησιμοποιείται στην ονοματοποιία, στις δάνειες μη ιαπωνικές λέξεις (εξαιρουμένων των δανεισμένων από την κινεζική), στα ονόματα κάποιων φυτών και ζώων και για απόδοση έμφασης σε κάποιες λέξεις.

Εν κατακλείδι, το ιαπωνικό κείμενο που συνήθως απαντάται, είναι ένα μείγμα κινεζικών χαρακτήρων, χιριγκάνα γραμμάτων και κατακάνα γραμμάτων, όπου ακολουθείται η ιαπωνική, φυσικά, γραμματική. Να σημειωθεί, τέλος, πως οι κινεζικοί χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στα ιαπωνικά προφέρονται εντελώς διαφορετικά (κατά το πλείστον) απ'ό,τι στο τυπικό της κινεζικής γλώσσας και σχετίζονται περισσότερο με τους παραδοσιακούς παρά με τους απλοποιημένους.

Τα αλφάβητα κατακάνα και χιριγκάνα που παρατίθενται παρακάτω, αποτελούνται από τα κάνα, τα οποία είναι συλλαβογράμματα.

hiragana
hiragana
katakana
katakana

Η λέξη κινέζικα στα ιαπωνικά γράφεται 中國語 και προφέρεται Chūgokugo. Παρατηρούμε ότι ενώ ο δεύτερος είναι πανομοιότυπος με τον κινεζικό παραδοσιακό χαρακτήρα, όπως χρησιμοποιείται στα καντονέζικα που αποτελούν κινεζική γλώσσα, ο τρίτος είναι μια ιαπωνική, ελαφρά τροποποιημένη, εκδοχή του γνωστού χαρακτήρα 语 yǔ, του οποίου ο παραδοσιακός τύπος είναι 語.