Εικονογράμματα: 象形字 xiàngxíngzì

Εικονόγραμμα είναι ένα στυλιζαρισμένο σχέδιο του αντικειμένου στο οποίο αναφέρεται. Ενώ αυτοί οι χαρακτήρες προέρχονται από εικόνες, έχουν προτυποποιηθεί και απλοποιηθεί έτσι ώστε να είναι ευκολότερο να γραφούν και, κατά συνέπεια, η προέλευσή τους δεν είναι πάντα εμφανής. Σε αντίθεση με ό,τι γενικώς φημολογείται, μόνο 600 από τους 50.000 χαρακτήρες εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία. Αυτοί είναι κατά κύριο λόγο οι αρχαιότεροι χαρακτήρες, αφού πολλοί έχουν βρεθεί από καβούκια χελώνων που τάφηκαν από το 1.500 μέχρι το 1.000 π.Χ. . Παραδείγματα είναι οι λέξεις, 人 rén (άνδρας) 口 kǒu (στόμα), 日 rì (ήλιος), 月 yuè (φεγγάρι) και 木 mù (δέντρο).

Ιδεογράμματα (ή απλά οριστικά ή απλά ιδεογράμματα): 指事字 zhǐshìzì

Αυτοί οι χαρακτήρες είτε μετατρέπουν ήδη υπάρχοντα εικονογράμματα είτε είναι απευθείας εικονογραφικές αναπαραστάσεις. Παραδείγματος χάρη, αν μετατρέψουμε το 刀 dāo (μαχαίρι) σχεδιάζοντας μία λεπίδα, τότε έχουμε το χαρακτήρα για τη λεπίδα 刃 rèn. Απευθείας αναπαραστάσεις είναι τα 上 shàng και 下 xià, που σημαίνουν πάνω και κάτω αντίστοιχα. Αυτή η κατηγορία είναι μικρή.

Σύνθετα Ιδεογραμμάτων (ή αλλιώς λογικά σύνολα ή σχετιζόμενα σύνθετα): 会意字 huìyìzì

Αυτοί οι χαρακτήρες συνδυάζουν συμβολικά εικονογράμματα ή ιδεογράμματα για να δημιουργήσουν έναν τρίτο χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη, με το διπλασιασμό του ιδεογράμματος 木 mù (δέντρο) παράγεται το 林 lín (άλσος), ενώ με τον τριπλασιασμό του παράγεται το 森 sēn (δάσος). Στο ίδιο πλαίσιο, ο συνδυσμός του ήλιου (日 rì) με το φεγγάρι (月 yuè), των δύο φυσικών πηγών φωτός, μας δίνει το επίθετο "φωτεινός" (明 míng). Άλλα παραδείγματα αποτελούν οι χαρακτήρες 休 xiū (ξεκουράζομαι), αποτελούμενο από τα εικονογράμματα 人 rén (άνθρωπος) και 木 mù (δέντρο), και 好 hǎo (καλός), αποτελούμενο από τα εικονογράμματα 女 nǚ (γυναίκα) και 子 zǐ (παιδί). Περίπου ένας στους δέκα χαρακτήρες ανήκει σε αυτήν την κατηγορία.

Φωνο-σημαντικά σύνθετα (ή αλλιώς σημαντο-φωνητικά σύνθετα ή εικονοφωνητικά σύνθετα): 形声字 xíngshēngzì

Η μεγαλύτερη κατηγορία χαρακτήρων. Ο κάθε χαρακτήρας αποτελείται από δύο μέρη: ένα σύνολο περιορισμένου αριθμού εικονογραμμάτων, συχνά απλοποιημένα, που υπονοούν το γενικό νόημα του χαρακτήρα και έναν υπάρχοντα χαρακτήρα προφερόμενο περίπου όπως η νέα λέξη. Παραδείγματα αποτελούν 河 hé (ποτάμι), 湖 hú (λίμνη), 流 liú (ρεύμα), 沖 chōng (ρέω), 滑 huá (γλιστερός).

Μετασχηματισμένα σύστοιχα: 转注字 zhuǎnzhùzì

Οι χαρακτήρες σε αυτήν την κατηγορία αρχικά δεν αναπαριστούσαν το ίδιο νόημα αλλά διχάστηκαν έπειτα από ορθογραφικές και σημασίας παρεκκλίσεις. Παραδείγματος χάρη, οι χαρακτήρες 考 kǎo (επαληθεύω) και 老 lǎo (γέρος), ήταν κάποτε ίδιοι, με σημασία "ηλικιωμένος", αλλά αποσχίσθηκαν σε δύο διαφορετικές λέξεις. Οι χαρακτήρες αυτής της κατηγορίας είναι σπάνιοι, έτσι σε σύγχρονα συστήματα, αυτή η ομάδα παραλείπεται ή συνδυάζεται με άλλες.

Χαρακτήρες-γρίφοι (ή αλλιώς δάνεια ή φωνητικά δάνεια): 假借字 jiǎjièzì

Αυτή η κατηγορία καλύπτει περιπτώσεις όπου ένας υπάρχων χαρακτήρας χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει μία ασυσχέτιστη λέξη με παρόμοια προφορά. Μερικές φορές, το παλιό νόημα χάνεται εντελώς, όπως με το χαρακτήρα 自 zì, που παλιά σήμαινε "μύτη" και τώρα σημαίνει αποκλειστικά "εαυτός", και το χαρακτήρα 萬 (απλοποιημένο: 万) wàn που παλιά σήμαινε σκορπιός ενώ τώρα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον ορισμό του αριθμού 10.000.

 

Σημείωση: Οι περισσότερες πληροφορίες έχουν μεταφραστεί από την αγγλόφωνη wikipedia.