Για μη Κινέζους:

 • Γνωστοποίηση των συμβάσεων της πραγματικής προφοράς της κινεζικής στους μη Κινέζους σπουδαστές, ειδικά αυτών που δεν έχουν την εμπειρία μιας τονικής γλώσσας.
 • Γνωστοποίηση του συντακτικού της κινεζικής σε όσους είναι εξοικειωμένοι μόνο με τη λατινική γραμματική.
 • Μεταγραφή της προφοράς κατά την παράθεση συγκεκριμένων κινεζικών χαρακτήρων, σύμφωνα με τις συμβάσεις της προφοράς μιας συγκεκριμένης ευρωπαϊκής γλώσσας, έτσι ώστε να εισαχθεί η κινεζική προφορά μέσα σε ένα δυτικό κείμενο.
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε "καθομιλουμένη κινεζική" μεταξύ Κινέζων και μη Κινέζων με τη βοήθεια κάποιου εγχειριδίου φράσεων.

Για Κινέζους:

 • Αναγνώριση συγκεκριμένης προφοράς χαρακτήρα σύμφωνα με τα συμφραζόμενα, π.χ.: 乐 lè (χαρούμενος|απολαμβάνω|γελώ) ή 乐 yuè (μουσική). Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να λειτουργεί από τα αριστερά προς τα δεξιά και οριζοντίως από πάνω προς τα κάτω.
 • Παράθεση κινεζικού κειμένου στα μανδαρινικά για μερικούς εγγράμματους σινόφωνους μιας άλλης αμοιβαίως ακατανόητης κινεζικής γλώσσας, όπως τα καντονέζικα, οι οποίοι δε μιλούν τη μανδαρινική με ευχέρεια.
 • Εκμάθηση κλασικής ή νέας κινεζικής από αυτόχθονες μανδαρινόφωνους.
 • Χρήση του συστήματος λατινοποίησης με το κλασικό qwerty πληκτρολόγιο.
 • Αντικατάσταση κινεζικών χαρακτήρων με σκοπό τη λειτουργική ικανότητα ανάγνωσης και γραφής στους αναλφάβητους αυτόχθονες μανδαρινόφωνους.
 • Σύνταξη ευρετηρίων βιβλίων, ταξινόμηση λημμάτων λεξικών και δημιουργία καταλόγων εν γένει.
 • Διδασκαλία προφορικής και γραπτής κινεζικής στους μη Κινέζους.

Συνεπώς για να μάθει κάποιος την κινεζική οφείλει να αποκτήσει πρώτα καλή γνώση του συστήματος λατινοποίησης, του πινγίν δηλαδή, το οποίο είναι το πιο διαδεδομένο και αυτό που διδάσκεται ευρέως, και έπειτα να ξεκινήσει να διαβάζει τους κινεζικούς χαρακτήρες σύμφωνα με αυτό, έτσι ώστε να εξοικειωθεί με τους ήχους της κινεζικής. Έτσι λοιπόν, ξεκινούν όλα τα εγχειρίδια διδασκαλίας της γλώσσας αυτής και έτσι ταξινομούνται και τα λήμματα όλων το κινεζικών λεξικών.