Η λατινοποίηση της κινεζικής ορίζεται ως η χρήση του λατινικού αλφαβήτου για τη γραφή κινεζικών χαρακτήρων. Επειδή η κινεζική είναι μια τονική συλλαβική γλώσσα και οι χαρακτήρες δεν αναπαριστούν φωνήματα με άμεσο τρόπο, αλλά αδιαίρετες συλλαβές που δεν μπορούν να αναλυθούν σε αυτοτελή φωνήματα μέσα στο πλαίσιο της γλώσσας, έχουν υπάρξει πολλά συστήματα λατινοποίησης στην ιστορία.

Παρόλα αυτά, ένα εκ των πολλών αυτών συστημάτων, ονόματι πινγίν (拼音), έχει καταστεί παγκόσμιος τύπος από το 1982. Άλλα γνωστά συστήματα είναι το Wade-Giles (σύμφωνα με αυτό γίνονται οι περισσότερες ελληνοποιήσεις των κινεζικών χαρακτήρων) και η λατινοποίηση Γέιλ. Επίσης, ιστορικά, πολλά κράτη είχαν δημιουργήσει ένα σύστημα που να μεταγράφει τους κινεζικούς χαρακτήρες στη γλώσσα των κρατών αυτών. Παραδείγματα αποτελούν το κυριλλικό που χρησιμοποιόταν από τη Ρωσία και της υπόλοιπες χώρες που απάρτιζαν την ΕΣΣΔ, το ιαπωνικό, το κορεάτικο και άλλα, τα οποία χρησιμοποιούσαν τα αλφάβητα της κάθε γλώσσας στην οποία μεταγράφεται ο χαρακτήρας.

Στην Ελλάδα λόγω της ισχνής επαφής των δύο πολιτισμών, τόσο σε πολιτισμικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο, δεν έχει υπάρξει κάποιο ανάλογο σύστημα με ελληνικούς χαρακτήρες, παρά μια κακή εκδοχή του συστήματος Wade-Giles όπου χρησιμοποιούνται απόστροφοι, με αποτέλεσμα τα πράγματα να περιπλέκονται ακόμα περισσότερο.

Υπάρχουν πολλές χρήσεις των συστημάτων λατινοποίησης της κινεζικής. Παίζουν το ρόλο απαραίτητου εργαλείου για μη Κινέζους σινομαθείς, υποδεικνύοντας την προφορά περίεργων, για το νέο σπουδαστή, χαρακτήρων. Μπορούν, επιπλέον, να βοηθήσουν στην διασάφηση της προφοράς.

Η μανδαρινική προφορά είναι ένα θέμα για αυτούς που μιλούν αμοιβαίως ακατανόητες κινεζικές γλώσσες μέσα στην Κίνα και δεν είναι σε θέση να μιλήσουν τα μανδαρινικά με ευχέρεια. Τα συνήθη πληκτρολόγια, όπως το qwerty (το κλασικό πληκτρολόγιο ονομασμένο από τη σειρά των πρώτων έξι γραμμάτων αριστερά που βρίσκονται κάτω από τους αριθμούς), είναι σχεδιασμένα για το λατινικό αλφάβητο κι έτσι συχνά δυσχεραίνουν την εισαγωγή κινεζικών χαρακτήρων στους υπολογιστές.

Τα κινεζικά λεξικά έχουν πολύπλοκους κανόνες ταξινόμησης των χαρακτήρων και τα συστήματα λατινοποίησης μπορούν να απλοποιήσουν το πρόβλημα παρουσιάζοντας σε λίστα τους χαρακτήρες σύμφωνα με το λατινικό αλφάβητο. Ο Μάο Τσε Τουνγκ μάλιστα, ευελπιστούσε πως κάποια στιγμή το πινγίν θα αντικαθιστούσε πλήρως τους κινεζικούς χαρακτήρες, αλλά κάτι τέτοιο ακόμα δεν έχει συμβεί.