Στον παρόντα ιστότοπο ο γενικός τρόπος παρουσίασης των κινεζικών χαρακτήρων θα είναι ο εξής:
χαρακτήρας/ες + πινγίν + (νόημα)

Σε περίπτωση που αναφέρεται από πριν το νόημα του εκάστοτε χαρακτήρα θα παραλείπεται αυτό από το τέλος.