Σινοαγγλικό λεξικό

Το "Σινοαγγλικό Λεξικό του Νέου Αιώνα" όπως ονομάζεται έχει εκδοθεί από τον Τύπο Διδασκαλίας και Έρευνας Ξένων Γλωσσών (外语教学与研究版社) του Πανεπιστημίου Διεθνών Σπουδών του Πεκίνου (北京外国语大学). Με τα 14.000 λήμματά του είναι το εκτενέστερο και πιο περιεκτικό σινοαγγλικό λεξικό που κυκλοφορεί στην Κίνα. Κατεβάστε το από εδώ.