Ένα λεξικό κινεζικών χαρακτήρων με φωνητική προσέγγιση

 

Το λεξικό αυτό, με γλώσσα βάσης την αγγλική, αποτελεί ένα βοήθημα απομνημόνευσης χαρακτήρων, χρήσιμο για όσους σπουδάζουν την κινεζική. Συνδυάζει την ευχρηστία με την αποτελεσματικότητα σε αυτό που επιδιώκει. Θα το βρείτε εδώ.