Ο μεταγραφέας είναι παρμένος από την google
Μεταγραφέας

Πληκτρολογήστε στα αγγλικά
(Πατήστε Ctrl+g ή για εναλλαγή γλώσσας)

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μεταγραφέα

Τίτλος :

Κείμενο

 

Σχετικά με το μεταγραφέα

 
Ο μεταγραφέας λειτουργεί ακριβώς όπως το σύστημα εισαγωγής κινεζικών χαρακτήρων που χρησιμοποιούν τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα. Μετέρχεται στατιστικά μέσα για να καταλάβει ποιους χαρακτήρες θέλουμε να εισαγάγουμε, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να τονίσουμε το πινγίν στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, αν γράψουμε τη φράση woshixilaren, θα μεταγραφεί ως 我是希腊人 (=είμαι Έλληνας).
 

Για περισσότερα σχετικά με τη μεταγραφή ανατρέξτε στην ενότητα της μεταγραφής της κινεζικής.