Οι κινεζικοί χαρακτήρες στα κορεατικά PDF Εκτύπωση

Χάντζα 한자

Η σχέση κορεατικής και κινεζικής είναι αντίστοιχη με αυτή των λατινογενών γλωσσών με τη λατινική και ίσως περισσότερο με την αρχαία ελληνική. Οι Κορεάτες για να γράψουν τη γλώσσα που μιλούσαν υιοθέτησαν τους κινεζικούς χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας τους βάσει της δικής τους γραμματικής. Το 15ο αιώνα, ο Βασιλιάς της Κορέας Σετζόγκ ο Μέγας, έφτιαξε το αλφάβητο χαγκούλ για να αντικαταστήσει πλήρως την κινεζική γραφή, το οποίο όμως χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα μετά το 19ο αιώνα, καθώς μέχρι τότε τα κορεατικά γράφονταν ως ένα μείγμα κινεζικών χαρακτήρων και του συγκεκριμένου αλφαβήτου. Σήμερα, στην κορεατική χερσόνησο (σε Βόρεια και Νότια Κορέα) χρησιμοποιείται αποκλειστικά το χαγκούλ για τη γραφή της κορεατικής με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Τώρα πια οι κινεζικοί χαρακτήρες χρησιμοποιούνται στον Τύπο και στα λεξικά κυρίως για να αποσαφηνίσουν το νόημα μιας λέξης, παρατιθέμενοι μετά από αυτήν εντός παρενθέσεων. Επίσης μερικά ονόματα Κορεατών περιέχουν κινεζικούς χαρακτήρες, αν και αυτό το φαινόμενο πια σπανίζει. Κυρίως όσοι μελετούν την ιστορία και τη γλώσσα της Κορέας είναι υποχρεωμένοι ουσιαστικά να μάθουν την κινεζική γραφή, καθώς είναι απαραίτητη η γνώση των κινεζικών χαρακτήρων στη μελέτη αρχαίων κειμένων. Γενικότερα όμως, ο μέσος Κορεάτης δεν έχει ανάγκη να γνωρίζει το νόημα των κινεζικών χαρακτήρων, γιατί πολύ σπάνια τους συναντά.

Είναι σημαντικό καταληκτικά να σημειώσουμε πως στην Κορέα υφίσταται μια σύγκρουση γενεών αναφορικά με το αλφάβητο, καθώς οι γηραιότεροι (άνω των 50) δυσκολεύονται να διάβασουν κορεατικά κείμενα που περιέχουν αποκλειστικά το χαγκούλ, ενώ οι νεότεροι δυσκολεύονται να διαβάσουν κείμενα μικτής γραφής, όπου απαντώνται και κινεζικοί χαρακτήρες.

Το κορεατικό αλφάβητο, το χαγκούλ:

Το χαγκούλ είναι ένα φωνημικό αλφάβητο οργανωμένο σε συλλαβικά τετράγωνα. Κάθε τετράγωνο αποτελείται από τουλάχιστον δύο από τα εικοσιτέσσερα γράμματα, ονόματι τζάμο, με τουλάχιστον ένα από τα δεκατέσσερα σύμφωνα και τα δέκα φωνήεντα. Τα κορεατικά λοιπόν είναι και αυτά μια συλλαβική γλώσσα, με τη διαφορά ότι κάθε συλλαβή αναλύεται άμεσα στα επιμέρους γράμματα του κορεατικού αλφαβήτου, κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με την κινεζική γλώσσα.

Η λέξη χαγκούλ (hangeul), στα κορεατικά γράφεται한글 και εύκολα μπορούμε να δούμε ότι αποτελείται από τα τζάμο ㅎㅏㄴ για τη συλλαβή han και ㄱㅡㄹ για τη συλλαβή geul.

Η λέξη κινεζικά στα κορεατικά γράφεται 중국어 jung-gug-eo και προφέρεται τζουν-γκοκ-α.