Γλώσσα

Πληροφορίες που αφορούν το γραπτό και προφορικό μέρος της κινεζικής γλώσσας